Klanten > Rabobank Development
Rabobank Development
Bij Rabobank Development is er voor China een nieuwe tool ontwikkeld worden voor de beoordeling van de risico- en kostenfactoren bij kredietaanvragen.

Hierbij werd door een consultant van Onward Consultancy een vereenvoudigde versie van het model van Basel 2 geimplementeerd.

Klanten